Audyty efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej

audyt efektywności energetycznej 300x225 Audyty efektywności energetycznej

Wykonamy każdy audyt efektywności energetycznej – również ten wymagany przez znowelizowaną ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Audyt energetyczny jest obowiązkowy dla przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 250 pracowników. Obowiązuje także firmy, które osiągają roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro oraz – jeśli sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

Audyty efektywności energetycznej realizujemy również dla mniejszych firm, które chcą mieć pewność, że prowadzą właściwą gospodarkę nośnikami energii. Takim firmom oferujemy doradztwo energetyczne, a w jego zakresie wskazujemy obszary, w których można poprawić efektywność energetyczną i zaoszczędzić.

Obszary audytów – katalog kompletny*.

 1. Audyt energetyczny budynków ogrzewanych.
 2. Audyt energetyczny źródeł ciepła do ogrzewania.
 3. Audyt energetyczny systemów klimatyzacji i wentylacji.
 4. Audyt efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej.
 5. Audyt energetyczny wykorzystania energii elektrycznej.
 6. Audyt energetyczny wykorzystania gazu ziemnego.
 7. Audyt energetyczny wykorzystania innych paliw (węgla, biomasy, oleju opałowego).
 8. Audyt efektywności energetycznej procesów produkcyjnych.
 9. Audyt energetyczny źródeł ciepła technologicznego (ciepła woda, para technologiczna, gorące powietrze).
 10. Audyt energetyczny gospodarki sprężonym powietrzem (sprężarki, system przesyłania)
 11. Audyt efektywności energetycznej środków transportu firmy.
* w przypadku niewystępowania w firmie któregoś z obszarów, zakres audytu zostanie ograniczony do katalogu obszarów aktywnych.