Blog

moc bierna

Opłaty za moc bierną

Większość odbiorników, jakie mamy w naszych domach czy firmach pobiera energię czynną oraz bierną. Energia czynna jest niezbędna do pracy urządzeń, ponieważ jest zamieniana na pracę użyteczną, natomiast energia bierna jest potrzebna do funkcjonowania urządzeń. Pobór energii biernej jest regulowany przepisami, jeśli występuje ponadumowny pobór, to naliczane są opłaty dodatkowe.

Kolizje elektroenergetyczne

Kolizje elektroenergetyczne i ich usuwanie

Coraz więcej działek przekształca się pod zabudowę, dlatego niejednokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wznoszona wiele lat wcześniej instalacja energetyczna uniemożliwia zagospodarowanie terenu oraz wpływa na spadek wartości działki i jej niekorzystny wygląd. Ale kolizje elektroenergetyczne dotyczą nie tylko osób prywatnych. Często pojawiają się podczas budowy dróg, wodociągów, kanalizacji czy wznoszeniu obiektów użyteczności publicznej.

audyt efektywności energetycznej

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej muszą przeprowadzić wszyscy przedsiębiorcy, z wyjątkiem mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców w rozumieniu Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.  Dotyczy on największych przedsiębiorców, którzy w ciągu ostatnich 2 lat obrotowych zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz …

Czym jest audyt efektywności energetycznej?Read More »

Budowa zasilania elektroenergetycznego

Najważniejsze informacje na temat budowy stacji transformatorowej

W przypadku wielu przedsiębiorstw budowa zasilania elektroenergetycznego wiąże się z koniecznością stworzenia stacji transformatorowej, która składa się z zespołu urządzeń przeznaczonych do przetwarzania lub/i rozdzielania energii elektrycznej. Proces budowy stacji transformatorowej przebiega kilkuetapowo i wymaga opracowania szczegółowego projektu techniczno-prawnego.

Audyt energetyczny

Cel przeprowadzania audytu energetycznego

Audyt energetyczny ma na celu skontrolowanie i ocenę zapotrzebowania energetycznego budynku, wiąże się również ze sprawdzeniem sieci energetycznej pod kątem zgodności z normami i obowiązującymi przepisami prawa. Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany w każdym obiektach mieszkalnych, np. blokach, a także w przedsiębiorstwach, które zatrudniają ponad 250 pracowników.

Stacja transformatorowa

Rodzaje stacji transformatorowych

Stacja transformatorowa SN/nn składa się z zespołu urządzeń, które służą do przetwarzania lub rozdzielania energii elektrycznej. Opisując w wielkim skrócie istotę działania stacji transformatorowych można stwierdzić, że jej zadaniem jest podział energii elektrycznej na różne wartości napięć.

Przyłączenie do sieci elektrycznej

Jak przebiega przyłączenie do sieci energetycznej cz. II

Przyłączenie budynku, działki czy ogródka działkowego do sieci energetycznej składa się z kilku istotnych kroków. Dopiero po ich dopełnieniu można cieszyć się prądem na naszej działce. Pierwszym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku i wniesienie opłat. Zakład energetyczny ma na wydanie warunków przyłączenia 30 dni w przypadku standardowego napięcia nominowanego, jeśli natomiast przekracza ono 1kV, czas …

Jak przebiega przyłączenie do sieci energetycznej cz. IIRead More »

Przyłączenie do sieci elektrycznej

Jak przebiega przyłączenie do sieci energetycznej cz. I

Aby rozpocząć budowę konieczne jest podłączenie działki pod przyłącze elektryczne. Oczywiście można również korzystać z agregatu prądotwórczego lub przyłącza tymczasowego.  Jednak dużo lepiej dopełnić formalności już na samym początku i przyłączyć się do docelowej sieci elektrycznej. Pierwszym krokiem całej procedury jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci energetycznej. Następnie sporządza się projekt i …

Jak przebiega przyłączenie do sieci energetycznej cz. IRead More »

23