Email: biuro@it-energy.pl | Tel. +48 61 8727048

Kategorie dokumentów

Wprowadzenie wielu kategorii dokumentów umożliwia zdefiniowanie różnych procedur obiegu dokumentów dla każdego rodzaju dokumentu.

Przykład na rysunku pokazuje procedurę obiegu dla faktury zakupu.

W przypadku gdy na pewnym etapie zorientujemy się, że trafił do nas dokument błędnie lub niekompletnie opisany możemy dokument cofnąć do dowolnego działu, znajdującego się wyżej w naszym obiegu.

Możliwe jest także zdefiniowanie obiegu dla innych kategorii gdzie obieg jest swobodny i nie poddany żadnym ograniczeniom (przekazywanie do dowolnego działu).