Email: biuro@it-energy.pl | Tel. +48 61 8727048

Teczki

Często się zdarza, że mamy kilka różnego rodzaju dokumenty, które należy powiązać ze sobą.

Taki przykładem może być realizowany przez nas projekt w skład którego może wchodzić umowa z klientem na realizację usługi, faktury zakupowe związane z projektem, protokoły przekazania, faktura sprzedaży, itd.

Te kilka spraw można powiązać ze sobą właśnie za pomocą Teczek.

Na rysunku widać na nim jedną sprawę i wiele wiadomości przekazywanych pomiędzy działami.