Email: biuro@it-energy.pl | Tel. +48 61 8727048

Dla zidentyfikowania możliwych do uzyskania oszczędności w opłatach za energie elektryczną, niezbędne jest przeprowadzenie audytu elektroenergetycznego, który określi parametry techniczne oraz ekonomiczne badania. Oferujemy przeprowadzenie audytu elektroenergetycznego w pełnym zakresie, jak również w wybranych jego elementach.

Usługi doradztwa przeprowadzamy w następujących etapach:

  • Audyt dokumentacyjny (oparty na otrzymanych od Klientów dokumentach – umowy, faktury najlepiej z okresu 1 roku, dokumentacja techniczna itp.)
  • Audyt energetyczny (oparty na przeprowadzonych kilku lub kilkunasto-dniowych pomiarach, inwentaryzacji infrastruktury oraz danych zarejestrowanych przez układy pomiarowe)
  • Wyznaczenie kierunku zmian i określenie potencjału oszczędnościowego
  • Przeprowadzenie procesu optymalizacji (dokonanie zmian parametrów cenotwórczych)