Email: biuro@it-energy.pl | Tel. +48 61 8727048

Zrealizowanie wszystkich czterech etapów optymalizacji zużycia energii oraz określenie jak najkorzystniejszych warunków jej zakupu doprowadzi do najlepszego jej wykorzystania oraz zmniejszenia kosztów jej zakupu.

Ze względu na fakt, że nie jesteśmy powiązani z żadnym sprzedawcą energii możemy wybrać ofertę najkorzystniejszą na rynku. Po drugie możemy zrealizować całość zagadnienia kompleksowo, od określenia potrzeb, poprzez wystąpienie do Operatora Systemu Dystrybucyjnego o warunki techniczne, ich realizacje i przeprowadzenie odbioru przez przedstawicieli lokalnego OSD, do zawarcia umowy ze sprzedawcą energii na najkorzystniejszych warunkach. Ponad to, po realizacji powyższego zakresu nie pozostawiamy Klienta – oferujemy pomoc i monitorujemy przez cały okres obowiązywania umów na dostawę i sprzedaż energii rynek, aby przed zakończeniem umowy przedstawić nowe najbardziej atrakcyjne propozycje dotyczące zakupu energii elektrycznej na najlepszych warunkach.

Korzyści wynikające z wdrożenia ww. rozwiązania:

  • Optymalizacja opłat związanych z zakupem energii elektrycznej,
  • Określenie aktualnego stanu gospodarki energetycznej,
  • Minimalizacja kosztów zużywanej energii elektrycznej,
  • Pewność zakupu energii elektrycznej po najbardziej optymalnych stawkach, jakie obecnie oferuje rynek,
  • Redukcja ilości otrzymywanych faktur od dostawców energii elektrycznej i usług dystrybucyjnych,
  • Optymalizacja kosztów związanych z kompleksową obsługą obiektów.