Email: biuro@it-energy.pl | Tel. +48 61 8727048

Oferujemy Państwu wykonanie dokumentacji projektowej sieci i urządzeń elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. Zakres oferowanych przez nas usług projektowych rozpoczyna się od wykonania koncepcji, poprzez projekt budowlany i wykonawczy wraz z nadzorem autorskim na etapie budowy kończąc.

Wykonujemy usługi projektowe w zakresie:

  • sieci energetycznych, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
  • napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
  • kablowych linii elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia,
  • oświetlenia drogowego,
  • instalacji elektrycznych budynków mieszkalnych i przemysłowych,
  • instalacji przystosowujących układy pomiarowe do systemu TPA,
  • napowietrznych i wnętrzowych stacji SN/nn,