Email: biuro@it-energy.pl | Tel. +48 61 8727048

VoIP (ang. Voice over Internet Protocol)–technika umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych. Wykorzystuje ona szerokopasmowy dostęp do Internetu do przesyłania głosu poprzez zamianę głosu na pakiety danych. Usługi VoIP wykorzystują tradycyjnie szerokopasmowy dostęp do Internetu, umożliwiając rozmowy głosowe z wykorzystaniem komputera lub aparatów telefonicznych podłączanych do komputera, sieci komputerowej lub do sieci telefonicznej poprzez specjalną przystawkę.

VoIP przede wszystkim pozwala telefonować po zdecydowanie niższych kosztach, a przy pomocy komunikatorów internetowych (np. Skype, MSN, Yahoo, Google Talk, Gadu-Gadu, Tlen, itp.) pozwala na korzystanie z usług dotąd niedostępnych normalnie w zwykłym telefonie, dzięki którym możemy jednocześnie rozmawiać i widzieć naszego rozmówcę, odbierać faksy na adres e-mail, korzystać z usług łącząc się z dowolnego miejsca na świecie itd.

Szybki rozwój tej technologii sprawił, że jakość połączeń VoIP nie różni się już bardzo  od połączeń w sieci stacjonarnej. Nie są to jednak rozmowy prowadzone w czasie rzeczywistym, a ich jakość zależy bezpośrednio od opóźnień w przesyłaniu pakietów danych. Przyjmuje się, że opóźnienia do 150 ms pozwalają traktować rozmowę za zrozumiałą. Czasem jednak zbyt duże opóźnienia sprawiają, że głos staje się niezrozumiały. Generalną zasadą jest to, iż im szybsze łącze internetowe, tym mniejsze opóźnienia.

Zalety w porównaniu z telefonią tradycyjną:

  • niezależność od operatorów/monopolistów państwowych (swoboda wyboru, a potencjalnie także większa prywatność)
  • bezpłatne rozmowy wewnątrz sieci operatora
  • niższy koszt połączeń z telefonią stacjonarną (zwykle dopiero przy połączeniach zagranicznych, ew. międzystrefowych)
  • pełna mobilność użytkownika (problem roamingu ma ograniczone znaczenie)
  • niski koszt infrastruktury (w porównaniu z tradycyjnymi liniami telefonicznymi)
  • integracja z przyszłościowymi usługami takimi jak przesyłanie danych czy obrazu

Z VoIP korzystać można do połączeń z:

  • innymi użytkownikami VoIP
  • użytkownikami telefonii stacjonarnej i komórkowej