Email: biuro@it-energy.pl | Tel. +48 61 8727048

Wirtualizacja

Wirtualizacja zasobów serwerowni jest nowoczesnym podejściem do budowania środowiska centralnego przetwarzania w firmie.

Zapewnia ono nieporównywalnie lepsze wykorzystanie sprzętu, odporność na awarie oraz nieporównywalnie wyższą elastyczność rozwiązania w stosunku do klasycznej instalacji systemów fizycznych.

Nasze rozwiązania opieramy głównie na platformie wirtualizacji zasobów VMWare vSphere.

Przykładowe zalety środowisk wirtualnych:

VMware High Availability

VMware High Availability (HA) zapewnia łatwą i ekonomiczną dostępność aplikacji działających w maszynach wirtualnych. W przypadku awarii serwera fizycznego, maszyny wirtualne zostają automatycznie ponownie uruchamiane na innych serwerach produkcyjnych ESX posiadających odpowiednie rezerwy wydajności. Ponadto w przypadku awarii związanej z systemem operacyjnym serwera wirtualnego jest ona wykrywana przez VMware HA i na tym samym serwerze fizycznym zostaje uruchomiona ponownie.

Korzyści
  • minimalizacja liczby nieplanowanych przestojów oraz zakłóceń w procesie świadczenia usług informatycznych
  • brak konieczności zastosowania dedykowanego sprzętu zapasowego oraz instalacji dodatkowego oprogramowania
  • ekonomiczna metoda zapewnienia jednolicie wysokiego poziomu dostępności w całym zwirtualizowanym środowisku informatycznym
  • zmniejszenie kosztów i złożoności rozwiązań zapewniających podtrzymanie funkcjonalności i powrót do pracy po awarii, związanych z systemem operacyjnym lub określonymi aplikacjami.

VMware VMotion

VMware VMotion pozwala migrować działające serwery wirtualne pomiędzy serwerami fizycznymi nie wymagając jednocześnie ich zamknięcia przed rozpoczęciem procesu migracji.

VMware VMotion pozwala zapisać aktualny stan maszyny wirtualnej w postaci kilku plików udostępnionych na współdzielonych zasobach dyskowych. Jednoczesny dostęp do plików posiadają zarówno wirtualny serwer źródłowy, jak i docelowy, który przejmie rolę podstawowego po migracji. Dzięki temu, że w środowisku serwera ESX wirtualizowana jest również sieć, po migracji serwer wirtualny utrzymuje parametry i konfigurację serwera migrowanego.

Korzyści

  • przeprowadzanie migracji bez przestojów, praktycznie niezauważalnie dla użytkownika
  • przeprowadzanie okresowych czynności serwisowych bez konieczności wstrzymywania systemów i zakłócania procesów biznesowych