Email: biuro@it-energy.pl | Tel. +48 61 8727048

Użytkownicy i grupy

W programie definiujemy działy firmy oraz użykowników przypisanych do poszczególnych działów.

Użytkownikom można zdefiniować wiele poziomów uprawnień.

Uniemożliwia to osobom niepowołanym przeglądania dokumentów, które nie są przeznaczone dla nich.

Dostęp do programu jest możliwy po podaniu prawidłowego loginu i hasła. Jeżeli w firmie zainstalowane jest AD (Active Directory) możliwe jest wykorzystanie tego hasła do autoryzacji w programie.Dzięki temu mozna skorzystać z polityki bezpieczeństwa firmy (nie ma potrzeby konfiguracji dodatkowych haseł w programie).