Email: biuro@it-energy.pl | Tel. +48 61 8727048

Jesteśmy elastyczni i koncentrujemy się na potrzebach klienta. Najważniejsze dla nas jest zagwarantowanie najwyższej jakości usług. Zależy nam, aby realizowane prace budowy sieci i instalacji SN i nn były wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną, terminowo i możliwie najtaniej.

Realizujemy następujące prace budowlane:

  • linie kablowe i napowietrzne niskiego oraz średniego napięcia,
  • instalacje wewnętrzne w obiektach przemysłowych i użyteczności publicznej a także w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych,
  • stacje transformatorowe wnętrzowe i słupowe,
  • oświetlenie ulic i placów.