Email: biuro@it-energy.pl | Tel. +48 61 8727048

Dostosowanie układów pomiaru energii do zmiany sprzedawcy jest jednym z głównych (podstawowych) kierunków zmniejszenia kosztów związanych z jej zakupem. W dniu dzisiejszym energia elektryczna jest towarem i jej sprzedażą zajmuje się wiele przedsiębiorstw energetycznych. Różnice cen pomiędzy wolnym rynkiem a sprzedawcą lokalnym może dochodzić od kilku do kilkudziesięciu procent. Z powyższego powodu dostosowywanie układów pomiaru energii do możliwości zmiany sprzedawcy a co za tym idzie zmiany ceny zakupu energii elektrycznej jest jedną z podstawowych usług realizowanych przez naszą firmę.

Wykonujemy układy pomiaru energii elektrycznej w sieciach średnich i niskich napięć. Usługi realizowane są kompleksowo od wystąpienia do lokalnego OSD o warunki techniczne do uczestnictwa w odbiorze służb pomiarowych i oplombowaniu liczników przez przedstawicieli spółki dystrybucyjnej.

Realizujemy prace na aparatach wiodących firm produkujących liczniki energii elektrycznej wraz z lokalnymi układami do pomiaru, kontroli i monitoringu zużycia energii oraz systemy służące do analizy jakości energii elektrycznej.