Kompensacja mocy biernej

Kompensacja mocy biernej – Wielkopolska

Kompensacja mocy biernej.jpg 300x216 Kompensacja mocy biernej

Jedną ze świadczonych przez nas usług jest optymalizacja gospodarki mocą bierną indukcyjną i pojemnościową (kompensacja mocy biernej). W jej ramach, za pomocą profesjonalnego sprzętu, dokonujemy analizy mocy biernej, a następnie dobieramy i wykonujemy systemy kompensacji tej mocy. Uwzględniają je również nasze projekty elektryczne.

W zależności od wybranej grupy taryfowej licznik energii elektrycznej mierzy nie tylko ilość pobranej mocy, ale także jej charakter (rodzaj). Dla odbioru o charakterystyce rezystancyjnej jest to czysta moc czynna.

Proces przebiega inaczej, gdy odbiornikami są odbiory o charakterystyce indukcyjnej (silniki i transformatory) lub odbiory o charakterystyce pojemnościowej (kondensatory lub kable energetyczne pod napięciem). Wówczas na fakturze może się pojawić pozycja: „opłata za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej i/lub pojemnościowej” lub „rozliczenie energii biernej pojemnościowej”. W sytuacji, gdy takie opłaty stanowią znaczącą pozycję, warto zająć się problemem, jakim jest kompensacja mocy biernej.

Jeśli przekroczenie kwoty opłaty za energię bierną miało miejsce w pozycji: „opłata za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej”, to do wykonania kompensacji należy zastosować baterie kondensatorów. Jeśli natomiast do przekroczenia doszło w pozycji: „opłata za ponadumowny pobór energii biernej pojemnościowej”, do wykonania kompensacji stosuje się baterie dławików.

Kompensacja mocy biernej indukcyjnej lub/i pojemnościowej może być wykonywana za pomocą wielu różnych rodzajów baterii. Dlatego bardzo ważne jest, aby przed złożeniem oferty dokonać pełnego np. tygodniowego pomiaru parametrów pobieranej energii elektrycznej. Wówczas bateria zostanie wykonana z uwzględnieniem określonego charakteru odbioru. Będzie też miała odpowiednie parametry, co zagwarantuje maksymalną redukcję opłat dodatkowych.