Projektowanie sieci elektroenergetycznych i realizacja

Projektowanie sieci elektroenergetycznych – Wielkopolska. Realizacja projektów

Projektowanie sieci elektroenergetycznych i realizacja 1 300x198 Projektowanie sieci elektroenergetycznych i realizacja

Oferujemy Państwu projekty elektroenergetyczne, na które składa się wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia. Zakres usług projektowych obejmuje opracowanie koncepcji, projekt budowlany i wykonawczy wraz z nadzorem autorskim. Oferujemy również wykonawstwo elektroenergetyczne. Nadzorujemy realizację projektów, której efektem są inwestycje energetyczne pod klucz.

Projekty elektryczne i elektroenergetyczne w naszej ofercie

Wykonujemy projekty i zapewniamy wykonawstwo elektroenergetyczne. Nasze usługi obejmują:

  1. projektowanie sieci elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych nn/SN,
  2. modernizacje linii napowietrznych nn/SN,
  3. modernizacje stacji transformatorowych słupowych, kontenerowych i wnętrzowych,
  4. modernizacje układów pomiarowo-rozliczeniowych,
  5. modernizacje zasilania farm fotowoltaicznych i wiatrowych,
  6. modernizacje oświetlenia ulicznego,
  7. usuwanie kolizji elektroenergetycznych z planowanym zagospodarowaniem działki,
  8. przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Swoją działalność w takich obszarach jak projektowanie sieci elektroenergetycznych i inwestycje energetyczne pod klucz kierujemy na współpracę z Zakładami Energetycznymi (Enea, Tauron, Energa) oraz do inwestorów prywatnych, jak i publicznych. Obszarem działania IT-energy jest Wielkopolska, a w szczególności takie miasta jak: Gniezno, Poznań, Gostyń, Leszno, Opalenica, Szamotuły.