20170724-104103-1-e1512639563311

Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV Jastrowo

Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV w technologii PAS o dł. 1,3 km  (16 stanowisk słupowych) wraz z powiązaniami na słupowe stacje transformatorowe w wykonaniu napowietrznym i kablowym. Inwestycja pod klucz - zaprojektuj wybuduj.