Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – kompleksowa obsługa procesu

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – kompleksowa obsługa procesu

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej kompleksowa obsługa procesu​ 300x200 Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej   kompleksowa obsługa procesu

Oferujemy kompleksowe przeprowadzenie procesu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej projektowanych i nowych obiektów budowlanych. Przeprowadzimy Państwa przez proces pozyskiwania warunków przyłączenia placu budowy, przyłącza docelowego wraz z wykonawstwem.

Zakres usług: 

  1. Przygotowanie koncepcji zasilania – powstaje po analizie potrzeb energetycznych obiektu i uwzględnieniu innych wymogów klienta. Na tym etapie dobierana jest moc umowna i sposób zasilania.
  2. Uzyskanie warunków technicznych, które umożliwiają przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – po akceptacji koncepcji zasilania przeprowadzamy procedurę uzyskania warunków technicznych przyłączenia z lokalnym operatorem sieci elektroenergetycznych.
  3. Projekty elektroenergetyczne, w tym dobór urządzeń – na tym etapie nasza pracownia projektowa wykonuje kompletny projekt, uzyskując wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na budowę, na podstawie którego wykonywane jest przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.
  4. Wykonawstwo energetyczne – kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego wykonywana jest siłami własnymi i przezwspółpracujących z nami od lat sprawdzonych partnerów biznesowych.
  5. Wybór taryfy na dostawę usług dystrybucyjnych – przeprowadzamy szczegółową analizę profilu obciążenia i na tej podstawie sugerujemy wybór odpowiedniej taryfy.
  6. Negocjacje dostawy energii i doradztwo energetyczne – analizujemy oferty sprzedawców energii i doradzamy wybór najkorzystniejszej z nich,
  7. Odbiór techniczny i rozruch systemu – proces przyłączenia kończymy procedurą odbioru technicznego, dodatkowo bierzemy udział w rozruchu najważniejszych odbiorników energii elektrycznej.
  8. Obsługa techniczna i konserwacja – oferujemy objęcie naszym nadzorem pracy systemu zasilania, pilnowanie terminów i wykonywanie badań i przeglądów okresowych wymaganych przepisami.