mask

Co to znaczy, że inwestycja energetyczna została wykonana "pod klucz"?

Każdy, kto planuje budowę domu lub innego dowolnego obiektu potrzebuje podłączenia do sieci elektrycznej. Bardzo ważnym zadaniem jest zapoznanie się z procedurą przyłączenia do sieci.

Procedury przyłączenia do sieci energetycznej

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać, jest wystąpienie z wnioskiem do najbliższego zakładu energetycznego o wydanie warunków przyłączenia domu do sieci. Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, wysłać drogą pocztową lub drogą elektroniczną. Przed wypełnieniem wniosku należy określić obiekt, który będzie przyłączany do sieci, przewidywane zapotrzebowanie na moc przyłączeniową, przewidywany termin rozpoczęcia poboru energii oraz przewidywane roczne zużycie energii. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć plan zabudowy oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu. Po złożeniu stosownych dokumentów operator opracowuje warunki przyłączenia oraz projekt umowy i przedstawia je do akceptacji wnioskodawcy. Po zawarciu umowy o przyłączenie operator przystąpi do realizacji umowy.

żarówka

Na czym polega kompleksowa inwestycja energetyczna?

Zintegrowane podejście do indywidualnych potrzeb energetycznych jest dla wielu inwestorów bardzo istotne. Mając na uwadze to, że budowa domu jest niezmiernie czasochłonną i wymagającą inwestycją, niejednokrotnie chcemy, aby odpowiednie firmy zrealizowały projekty kompleksowo. Dobierając usługodawcę do wykonania inwestycji energetycznej, chcemy mieć pewność, że cały proces zostanie właściwie przygotowany i przeprowadzony. Jest wiele firm zajmujących się takimi inwestycjami, ale wybierzmy Firmę IT-Energy, a każdy problem klienta z obszaru elektroenergetyki zostanie rozwiązany całościowo. Realizacja zadania „pod klucz” dotyczy całego procesu przyłączenia do sieci elektrycznej od projektu aż do wykonania przyłącza. Obejmuje wszystkie zadania związane z pozyskiwaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń oraz wykonawstwem elektrycznym. Do kompleksowej obsługi zaliczany jest także odbiór techniczny, rozruch systemu oraz obsługa techniczna.