mask

Blog

naprawa kolizji energetycznych

Sposoby usuwania kolizji energetycznych

Kolizje energetyczne są poważnym problemem zarówno w niektórych domach prywatnych, jak i w budynkach pełniących funkcję przemysłową. Na szczęście istnieje kilka metod ich eliminowania. Niniejszy artykuł zawiera przegląd najczęściej stosowanych rozwiązań.

Czytaj więcej

monety i żarówka

Co wpływa na ceny oferowane przez sprzedawców energii?

Ceny energii w ostatnim czasie stanowią popularny temat. Przede wszystkich interesującym zagadnieniem jest to, w jaki sposób są one ustalane. Na ich wpływ ma kilka istotnych czynników. Jakich? W poniższym artykule dowiesz się, co determinuje koszt energii elektrycznej oraz jakie prawa regulują jego wysokość.

Czytaj więcej

oświetlenie drogi

Jakie normy powinno spełniać oświetlenie drogowe?

Oświetlenie ulic w znacznym stopniu podnosi komfort użytkowania dróg oraz chodników, a także podnosi poczucie bezpieczeństwa. Odpowiednio zaprojektowane i dopasowane może służyć przez długie lata. Aby dobrze pełniło swoją funkcję, w trakcie jego projektowania i wykonywania, muszą być przestrzegane określane prawem normy.

Czytaj więcej

kolorowe kable

Jakie konsekwencje może przynieść niedokompensowanie mocy biernej?

Sieć elektroenergetyczna zasila odbiorniki prądu przemiennego mocą czynną, zamienianą na pracę użyteczną (prąd, ciepło, ruch), umożliwiającą działanie odbiorników oraz moc bierną, pulsującą między źródłem energii a odbiornikiem. Moc bierna nie jest zamieniana na pracę użytkową, ale warunkuje ona poprawną ich pracę.

Czytaj więcej

sieć elektroenergiczna

Co należy zrobić, aby uzyskać warunki techniczne, które umożliwiają przyłączenie do sieci elektroenergetycznej?

Dostarczanie energii elektryczne jest możliwe po uprzednim przyłączeniu danego obiektu do sieci elektroenergetycznej. Odbywa się ono na podstawie zawartych umów sprzedaży i świadczenia usług przesyłania energii. Przyłącze to odcinek sieci lub jej element, łączący instalacje elektryczne danego budynku z pozostałą częścią sieci, która jest obsługiwana przez dystrybutora energii elektrycznej.

Czytaj więcej

spotkanie w biurze

Kiedy warto skorzystać z doradztwa energetycznego?

Rosnące ceny energii elektrycznej i grzewczej, zmuszają użytkowników do szukania lepszych, bardziej optymalnych lub tańszych rozwiązań. Zamiast przeszukiwać pod tym kątem rynek energetyczny, warto udać się do doradcy energetycznego.

Czytaj więcej