mask

Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – kompleksowa obsługa procesu

Przyłączenie do sieci

Jedną z usług, które oferujemy naszym Klientom, jest przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Oferujemy kompleksowe przeprowadzenie tego procesu zarówno w przypadku projektowanych, jak i nowych obiektów budowlanych. Przeprowadzimy Państwa przez proces pozyskiwania warunków, które pozwolą na przyłączenie do sieci elektrycznej placu budowy, na którym powstaje obiekt lub wykonanie przyłącza docelowego. Jeśli realizujecie Państwo swoją inwestycję w takiej miejscowości jak Leszno, Gniezno, Kościan, Gostyń Opalenica lub innej w okolicy, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Zaprojektujemy przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i zapewnimy wykonawstwo elektryczne. Rejonem działania naszej firmy jest cała Wielkopolska. Zakres usług: 

  • Przygotowanie koncepcji zasilania – powstaje po analizie potrzeb energetycznych obiektu i uwzględnieniu innych wymogów klienta. Na tym etapie dobierana jest moc umowna i sposób zasilania.
  • Uzyskanie warunków technicznych, które umożliwiają przyłączenie do sieci elektroenergetycznej – po akceptacji koncepcji zasilania przeprowadzamy procedurę uzyskania warunków technicznych przyłączenia z lokalnym operatorem sieci elektroenergetycznych.
  • Projekty elektroenergetyczne, w tym dobór urządzeń – na tym etapie nasza pracownia projektowa wykonuje kompletny projekt, uzyskując wszelkie niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na budowę. Na jego podstawie wykonywane jest przyłączenie do sieci elektrycznej.
  • Wykonawstwo elektryczne – kompleksowa obsługa procesu inwestycyjnego jest wykonywana własnymi siłami oraz przez współpracujących z nami od lat sprawdzonych partnerów biznesowych.
  • Wybór taryfy na dostawę usług dystrybucyjnych – przeprowadzamy szczegółową analizę profilu obciążenia i na tej podstawie sugerujemy wybór odpowiedniej taryfy.
  • Negocjacje dostawy energii i doradztwo energetyczne – analizujemy oferty sprzedawców energii i doradzamy wybór najkorzystniejszej z nich,
  • Odbiór techniczny i rozruch systemu – proces przyłączenia kończymy procedurą odbioru technicznego, dodatkowo bierzemy udział w rozruchu najważniejszych odbiorników energii elektrycznej.
  • Obsługa techniczna i konserwacja – oferujemy objęcie naszym nadzorem pracy systemu zasilania, pilnowanie terminów i wykonywanie badań i przeglądów okresowych wymaganych przepisami.