mask

Budowa zasilania elektroenergetycznego – Leszno

W IT-Energy realizujemy kompleksowo budowy zasilania elektroenergetycznego w Lesznie. Przeprowadzamy proces przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zarówno nowych obiektów budowlanych, jak i tych projektowanych. Służymy wsparciem w trakcie procesu pozyskiwania warunków technicznych, które pozwolą na wykonanie przyłącza docelowego. Zapraszamy do kontaktu.

 

Budowa zasilania elektroenergetycznego w Lesznie – poszczególne etapy realizacji

Oferujemy budowy zasilania elektroenergetycznego na terenie Leszna. Proces realizacji jest dość skomplikowany i składa się z wielu etapów. Oto one:

Stworzenie koncepcji zasilania – początkowy etap, w trakcie którego dobierana jest moc umowna oraz sposób zasilania na podstawie zapotrzebowania energetycznego budynku oraz indywidualnych preferencji klienta.

Uzyskanie warunków technicznych – jest to etap, który przewiduje złożenie wniosku o uzyskanie warunków technicznych przyłączenia i wniesienie opłat. Zakład energetyczny na wydanie warunków przyłączenia ma 30 dni (standardowo) lub 150 dni (napięcie nominalne powyżej 1kV).

Projekt elektroenergetyczny – przygotowany zostaje projekt przyłączenia do sieci elektrycznej. Służymy też wsparciem w zakresie uzyskania potrzebnych zezwoleń oraz pozwolenia na budowę.

Wykonawstwo elektryczne – etap realizacji założeń projektowych oraz montażu instalacji elektrycznych oraz energetycznych, stacji transformatorowych, sieci kablowych, układów pomiarowych, czy rozdzielni elektrycznych.

Wybór taryfydoradztwo energetyczne – wykonana zostaje analiza profilu obciążenia i na tej podstawie sugerujemy wybór odpowiedniej taryfy odpowiadającej potrzebom. Co więcej, prowadzimy doradztwo energetyczne, które obejmuje m.in. porównanie dostępnych ofert w celu wyłonienia najkorzystniejszej.

Odbiór techniczny i rozruch systemu – końcowy etap stanowi procedura odbioru technicznego wraz z udziałem w rozruchu najważniejszych odbiorników energii elektrycznej.

Obsługa techniczna i konserwacja – do prawidłowego działania systemu zasilania niezbędne są regularne prace techniczne i konserwacyjne. Oferujemy kontrolowanie terminów oraz wykonywanie badań i przeglądów okresowych zgodnie z wymogami prawnymi.