mask

Układy pomiarowe

Wykonujemy układy pomiarowe energii elektrycznej, składające się z liczników i innych urządzeń pomiarowych lub pomiarowo-rozliczeniowych. Realizowane przez nas inwestycje na urządzenia i systemy pomiarowe spełniają wszystkie wymagania jakościowe oraz prawne, przede wszystkim posiadają legalizację certyfikat zgodności z MID lub homologację (zgodnie z wymaganiami określonymi dla danego urządzenia).

Nowoczesne i dokładne układy pomiarowe są podstawą rzetelnej analizy kosztów zakupu i zużycia mediów. Nawet najbardziej rozbudowany, innowacyjny system informatyczny będzie nieskuteczny, gdy spływać będą do niego niewiarogodne dane. Nasza oferta w zakresie realizacji układów pomiarowych jest kompleksowa, obejmuje nie tylko ich montaż, ale też dobór odpowiednich urządzeń. Zapewniamy wysoką klasę dokładności w wykonanych przez nas układach, a także zastosowanie okablowania. Po zakończeniu prac oferujemy powykonawcze sprawdzenie urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych.

Instalujemy układy pomiarowe energii elektrycznej nie tylko w Poznaniu, ale również w wielu innych miejscowościach, takich jak na przykład Gniezno, Gostyń, Kościan, Leszno, Opalenica, Szamotuły, Września, Wschowa. Zapraszamy do współpracy Klientów z całej Wielkopolski.

 

W jakich miejscach należy instalować układy pomiarowe?

Dystrybutorzy energii elektrycznej jasno określimy zasady i miejsca, w których należy montować układy pomiarowe, nazywane również układami pomiarowo-rozliczeniowymi. Urządzania w przypadku budownictwa jednorodzinnego i obiektów indywidualnego przeznaczenia powinny być zlokalizowane:

  • na zewnątrz,
  • w linii ogrodzenia na terenie obiektu lub w pasie przynależnym do ogólnie dostępnego ciągu komunikacyjnego dla przyłączy kablowych.

W budownictwie wielorodzinnym i lokalach usługowo-handlowych układy pomiarowe rozmieszcza się:

  • na zewnątrz,
  • zbiorczo w miejscu ogólnodostępnym,
  • zbiorczo wewnątrz, w specjalnie wydzielonym pomieszczeniu technicznym.

Układu pomiarowego energii elektrycznej nie wolno instalować w miejscach, gdzie mogą wystąpić drgania mechaniczne lub hałas powyżej dopuszczalnego poziomu oraz szkodliwe oddziaływania pola elektromagnetycznego.

 

Zasady dotyczące instalacji układów pomiarowych

Urządzenia i elementy wchodzące w skład układu pomiarowo-rozliczeniowego powinny być montowane:

  • na wysokości co najmniej 30 cm od poziomu posadzki, w przypadku pomieszczeń, w których występuje zagrożenie wystąpienia wody (zalania) na wysokości minimum 50 cm;
  • na ścianach i konstrukcjach sztywnych, nienarażonych na drgania;
  • w położeniu pionowym.

Układy pomiarowe muszą być odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób do tego nieuprawnionych i zabezpieczone przed bezpodstawną zmianą parametrów. Działania podejmowane przez niewykwalifikowane osoby mogłyby powodować zafałszowanie wskazań układu. Podczas instalacji układu dbamy o zapewnienie trwałego opisu zabezpieczenia i umieszczamy tablicę licznikową w celu jej identyfikacji.