mask

Budowa zasilania elektroenergetycznego – Gniezno

W IT-Energy oferujemy budowę zasilania elektroenergetycznego w Gnieźnie. Zajmujemy się kompleksowym przeprowadzeniem procesu przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zarówno w przypadku projektowanych, jak i nowych obiektów budowlanych. Pomożemy Państwu przejść przez proces pozyskiwania warunków technicznych, które pozwolą na wykonanie przyłącza docelowego. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Budowa zasilania elektroenergetycznego w Gnieźnie – etapy powstawania

Prowadzimy kompleksowe budowy zasilania elektroenergetycznego w Gnieźnie. Jest to dość skomplikowany proces, który obejmuje wiele etapów. Należą do nich:

Stworzenie koncepcji zasilania – powstaje w oparciu o potrzeby energetyczne obiektu oraz wymogi klienta. W trakcie tworzenia koncepcji dobierana jest moc umowna i sposób zasilania.

Uzyskanie warunków technicznych – następnym etapem jest przeprowadzenie procedury uzyskania warunków technicznych przyłączenia z lokalnym operatorem sieci elektroenergetycznych.

Projekt elektroenergetyczny – na tym etapie nasza pracownia przygotowuje kompletny projekt, uzyskując wszelkie niezbędne dokumenty i pozwolenia na budowę. Na podstawie projektu wykonywane jest przyłączenie do sieci elektrycznej.

Wykonawstwo elektryczne – etap procesu inwestycyjnego, który jest wykonywany przez nas oraz przez współpracujących z nami od lat sprawdzonych partnerów biznesowych.

Wybór taryfydoradztwo energetyczne – na tym etapie wykonujemy szczegółową analizę profilu obciążenia i na tej podstawie sugerujemy wybór odpowiedniej taryfy odpowiadającej potrzebom. Oferujemy również doradztwo energetyczne, które obejmuje analizy oferty sprzedawców energii w celu maksymalnego obniżenia kosztów.

Odbiór techniczny i rozruch systemu – ostatni etap stanowi procedura odbioru technicznego. Bierzemy też udział w rozruchu najważniejszych odbiorników energii elektrycznej.

Obsługa techniczna i konserwacja – jest to dodatkowa usługa, która obejmuje przeprowadzany przez nas nadzór nad systemem zasilania. W jej zakres wchodzi: kontrolowanie terminów oraz wykonywanie badań i przeglądów okresowych wymaganych przepisami.