mask

Budowa zasilania elektroenergetycznego – Kościan

W IT-Energy oferujemy budowę zasilania elektroenergetycznego w Kościanie. Prowadzimy kompleksowo proces przyłączenia do sieci elektroenergetycznej w przypadku projektowanych i nowych obiektów budowlanych. Służymy pomocą w przejściu przez proces pozyskiwania warunków technicznych oraz uzyskania niezbędnych zezwoleń. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 

Budowa zasilania elektroenergetycznego w Kościanie – krok po kroku

Oferujemy całościowe budowy zasilania elektroenergetycznego w Kościanie. Jest to proces skomplikowany, który obejmuje wiele etapów i różne usługi. Należą do nich:

Stworzenie koncepcji zasilania – jest to pierwszy etap, w którym dobierana jest moc umowna i sposób zasilania do potrzeb energetycznych obiektu oraz wymogów klienta.

Uzyskanie warunków technicznych – kolejny etap przewiduje złożenie wniosku o uzyskanie warunków technicznych przyłączenia i wniesienie opłat. Zakład energetyczny na wydanie warunków przyłączenia ma 30 dni (standardowo) lub 150 dni (napięcie nominalne powyżej 1kV).

Projekt elektroenergetyczny – na tym etapie w naszej pracowni przygotowany zostaje kompletny projekt przyłączenia do sieci elektrycznej, pomagamy także w uzyskanie wszystkich potrzebnych zezwoleń i pozwolenia na budowę.

Wykonawstwo elektryczne – na tym etapie zajmujemy wykonawstwem elektrycznym, na co pozwala nam odpowiednie zaplecze techniczne i sprzętowe.

Wybór taryfydoradztwo energetyczne – nasi eksperci wykonują analizę profilu obciążenia, która jest podstawą do wyboru odpowiedniej taryfy. Warto wiedzieć, że zajmujemy się też doradztwem energetycznym, w zakres którego wchodzi dobór oferty, która pozwoli zminimalizować koszty energii.

Odbiór techniczny i rozruch systemu – końcowy etap, w którym przeprowadzana jest procedura odbioru technicznego. Dodatkowo, bierzemy udział w rozruchu najważniejszych odbiorników energii elektrycznej w obiekcie.

Obsługa techniczna i konserwacja – oferowana przez nas usługa, która pozwala utrzymać system zasilania w dobrej kondycji. W tym celu zajmujemy się kontrolowaniem terminów i wykonywaniem badań oraz przeglądów okresowych wymaganych przepisami.