mask

Doradztwo elektroenergetyczne

Doradztwo elektroenergetyczne

Budowa zasilania elektroenergetycznego w nowej firmie, przebudowa już istniejącej sieci czy dostosowanie jej struktury do najbardziej efektywnego i najekonomiczniejszego zarządzania energią to problemy, których rozwiązanie wymaga specjalistycznej wiedzy. Dla przedsiębiorstw i osób prywatnych szczególnie ważna jest optymalizacja kosztów, jakie ponoszą na energię. Jako specjaliści w dziedzinie energetyki oferujemy profesjonalne doradztwo elektryczne i energetyczne. Obejmuje ono nie tylko informację o najlepszych rozwiązaniach. Naszym Klientom proponujemy też stałe analizowanie danych w oparciu o audyt energetyczny. Na podstawie wyciągniętych wniosków sugerujemy też wprowadzenie korzystnych zmian. Doradztwo elektryczne i energetyczne, które oferujemy, obejmuje trzy podstawowe zagadnienia. 

  • Zarządzanie gospodarką elektroenergetyczną w obiekcie klienta – comiesięczna analiza zużycia energii elektrycznej i wskazywanie koniecznych działań optymalizujących wykorzystanie energii.
  • Opracowywanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla jednostek samorządowych lub ich aktualizacja – to realizacja wymogu nakładanego przez prawo energetyczne na jednostki samorządowe.
  • Inwentaryzacja oświetlenia drogowego dla gmin – to odpowiedź na potrzeby jednostek samorządowych, które coraz częściej chcą przejmować oświetlenie drogowe pod całkowite zarządzanie i mieć wpływ na jego eksploatację.