mask

Kompensacja mocy biernej

Kompensacja mocy biernej

Na liście usług, jakie oferuje nasza firma, znajduje się optymalizacja gospodarki mocą bierną indukcyjną i pojemnościową (kompensacja mocy biernej). Podczas realizacji zadań z tej dziedziny posługujemy się sprawdzonym, w pełni profesjonalnym sprzętem. Za jego pomocą moc bierna jest przez nas szczegółowo analizowana. Na podstawie uzyskanych wyników dobieramy i wykonujemy systemy jej kompensacji. Dzięki naszym modyfikacjom znacznemu obniżeniu ulegają opłaty za moc bierną. Systemy kompensacji uwzględniają również nasze projekty elektryczne. W zależności od wybranej grupy taryfowej licznik energii elektrycznej mierzy nie tylko ilość pobranej mocy, ale także jej charakter (rodzaj). Dla odbioru o charakterystyce rezystancyjnej jest to czysta moc czynna.

 

Moc bierna indukcyjna i pojemnościowa

Proces przebiega inaczej, gdy z energii korzystają odbiory o charakterystyce indukcyjnej (silniki i transformatory) lub odbiory o charakterystyce pojemnościowej (kondensatory lub kable energetyczne pod napięciem). Wówczas na fakturze może się pojawić pozycja: „opłata za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej i/lub pojemnościowej” lub „rozliczenie energii biernej pojemnościowej”. W sytuacji, gdy takie opłaty stanowią znaczącą pozycję, warto zająć się problemem, jakim jest kompensacja mocy biernej.

 

Opłata za pobór energii biernej

Jeśli przekroczenie kwoty opłaty za moc bierną miało miejsce w pozycji: „opłata za ponadumowny pobór energii biernej indukcyjnej”, to do wykonania kompensacji należy zastosować baterie kondensatorów. Jeśli natomiast do przekroczenia doszło w pozycji: „opłata za ponadumowny pobór energii biernej pojemnościowej”, do wykonania kompensacji stosuje się baterie dławików. Kompensacja mocy biernej indukcyjnej lub/i pojemnościowej może być wykonywana za pomocą wielu różnych rodzajów baterii. Dlatego bardzo ważne jest, aby przed złożeniem oferty dokonać pełnego np. tygodniowego pomiaru parametrów pobieranej energii elektrycznej. Wówczas bateria zostanie wykonana z uwzględnieniem określonego charakteru odbioru. Będzie też miała odpowiednie parametry, co zagwarantuje, że opłaty za moc bierną ulegną maksymalnemu zmniejszeniu.