mask

Co wpływa na ceny oferowane przez sprzedawców energii?

Ceny energii w ostatnim czasie stanowią popularny temat. Przede wszystkich interesującym zagadnieniem jest to, w jaki sposób są one ustalane. Na ich wpływ ma kilka istotnych czynników. Jakich? W poniższym artykule dowiesz się, co determinuje koszt energii elektrycznej oraz jakie prawa regulują jego wysokość.

W jaki sposób ustalane są ceny energii?

Nie istnieje jedna, z góry ustalona cena energii elektrycznej. Różni się ona w zależności od tego, kto jest jej końcowym odbiorcą. Chociażby odbiorcy przemysłowi rozliczani są na innych zasadach niż prywatne domostwa. Ponadto cena energii elektrycznej ma cenę hurtową i detaliczną, która wyrażona jest w PLN za kilowatogodzinę. Jej hurtowy koszt ustalany jest na giełdzie energii elektrycznej. Na bezpośredni koszt, który ponoszą odbiorcy w postaci przedsiębiorstw i osób prywatnych, ma jeszcze kilka dodatkowych czynników. Warto je poznać, by móc optymalizować koszty ponoszone w związku z zużyciem energii. Dlatego dla przedsiębiorstw wartą polecenia usługą jest audyt energetyczny, który pozwala na wprowadzenie korzystnych finansowo zmian.

monety i żarówka

Co determinuje ceny energii?

Na cenę energii wpływ ma popyt i podaż, nad którym czuwa i które monitoruje Urząd Regulacji Energetyki. Na jej wzrost składają się również ceny surowców, z których energia ta jest wytwarzana. Dotyczy to głównie węgla oraz gazu. Dużym wydatkiem jest również wykupienie praw do emisji dwutlenku węgla w systemie EU ETS. W przypadku planowania nowych inwestycji, a także chęci ograniczenia wydatków na energię, pomocne może być doradztwo energetyczne. Pozwoli ono na określenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstwa, czy mających powstać budynków, dzięki czemu możliwe będzie opracowanie ekonomicznych strategii związanych z zużyciem prądu.