mask

Czym jest kompensacja mocy biernej

Pracownik w kasku trzymający kableDziałanie odbiorników prądu przemiennego polega na pobieraniu z sieci elektromagnetycznej mocy i energii czynnej, a następnie przetworzeniu jej na pracę użyteczną i ciepło strat. Większość odbiorników pobiera z sieci również moc bierną indukcyjną. Moc bierna indukcyjna występuje jedynie w obwodach prądu zmiennego. Przepływa między źródłem a odbiornikiem i nie jest zamieniana na pracę. Jednakże jest konieczna do wzbudzania zmiennych pól magnetycznych silników, magnesowania rdzeni transformatorów oraz ładowanie linii przesyłowych lub kablowych. Innymi słowy moc bierna pobierana z odbiorników warunkuje poprawną pracę tych urządzeń. Opłaty za energię bierną indukcyjną może ponosić praktycznie każdy odbiorca, który posiada takie urządzenia jak silniki, zgrzewarki, wtryskiwarki, klimatyzację, agregaty chłodnicze. Kiedy opłaty za energię bierną indukcyjną stają się wysokie, warto zainwestować w ich wyeliminowanie. W tym celu wykorzystuje się tzw. kompensację mocy biernej.

Na czym polega kompensacja mocy biernej

Kompensacja mocy biernej to inaczej wytworzenie potrzebnej mocy biernej w pobliżu odbiornika miast przesyłanie jej siecią elektromagnetyczną. Takie rozwiązanie powoduje zmniejszenie natężenia prądu w sieci, a co za tym idzie, zmniejszenia spadku napięć i straty mocy w liniach przesyłowych. Za zmniejszeniem natężenia prądu idzie zmniejszenie przekroju przewodów linii, czyli w efekcie również ekonomiczne wykorzystanie materiału. Sposobem zmniejszenia poboru mocy biernej indukcyjnej z systemu stosuje się kompensację, polegającą na instalowaniu baterii kondensatorów statycznych.

Kto zajmuje się kompensacją mocy biernej

Kompensacja mocy biernej to jedna z wielu usług, które posiada w swojej ofercie firm IT-energy. W ramach optymalizacji gospodarki mocy biernej indukcyjnej i pojemnościowej, pracownicy firmy przy użyciu profesjonalnego sprzętu, dokonują analizy mocy biernej. Kolejnym krokiem jest dobór i wykonanie specjalnego systemu kompensacji tej mocy. Warto podkreślić, że kompensacja mocy biernej indukcyjnej może być wykonywana za pomocą wielu różnych baterii, dlatego tak ważne jest wykonanie pełnego pomiaru parametrów związanych z mocą elektryczną