mask

Jak monitorować parametry energii elektrycznej?

pracownik przy słupie wysokiego napięcia

Sposób monitorowania parametrów energii elektrycznej zależy przede wszystkim od wielkości obszaru, na który jest dostarczana. Jego celem jest ograniczenie strat, wynikających ze złej jakości energii elektrycznej, umożliwienie szybkiego reagowania na awarie systemu i ich lokalizację oraz określenie ich przyczyny. Sprawdź, jak monitorować parametry energii elektrycznej.

Jakie dwa systemy monitorowania jakości energii elektrycznej wyróżniamy?

Monitorować energię elektryczną można w sposób:

  • scentralizowany,
  • hierarchiczny.

Scentralizowany system monitorowania energii elektrycznej składa się z warstwy przyrządów pomiarowych oraz z warstwy akwizycji danych i ich bazy. System scentralizowany wymaga większych mocy obliczeniowych oraz zastosowania łączy komunikacyjnych o dużej przepustowości. Przyrządy pomiarowe powinny zostać ujednolicone, podobnie jak format zapisu danych z pomiarów.

Hierarchiczny system monitoringu z kolei składa się z trzech poziomów: danych z instalowanych w sieci urządzeń pomiarowych, zunifikowanych bazy danych, zawierających zweryfikowane wyniki pomiarów jakości oraz raporty o stanie jakości sieci, a także z danych w postaci zunifikowanych baz danych z systemu oraz analiz jakości energii w całym przedsiębiorstwie.

Czym powinna charakteryzować się aparatura pomiarowa do mierzenia jakości energii?

Aparatura pomiarowa do mierzenia jakości energii elektrycznej powinna umożliwiać poddanie zebranych danych analizie, pozwalającej wskazać parametry energii elektrycznej. Gromadząc dane z punktów, systemów oraz przyrządów pomiarowych, aparatura tworzy bazę danych, ujednolicając je do jednolitego formatu i tworząc na ich podstawie analizę jakościową. Bazy danych dzieli się na operacyjne oraz analityczne, czyli statyczne, wykorzystywane do przechowywania danych historycznych i jednostkowych, niewymagające częstej modyfikacji.

Każda baza danych systemu monitorowania parametrów energii zawiera trzy kategorie informacji, czyi dane o punktach i przyrządach pomiarowych, informacje o zarejestrowanych zaburzeniach oraz wyniki cyklicznych pomiarów w stanie ustalonym. Dobrze, aby w aparaturze pomiarowej do mierzenia jakości energii istniała możliwość ręcznego uzupełniania danych i ich poprawiania, a także przeglądu danych z rejestracji odchyleń i z pomiarów w stanie ustalonym.