mask

Jak przebiega przyłączenie do sieci energetycznej cz. II

Kolorowe kablePrzyłączenie budynku, działki czy ogródka działkowego do sieci energetycznej składa się z kilku istotnych kroków. Dopiero po ich dopełnieniu można cieszyć się prądem na naszej działce. Pierwszym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku i wniesienie opłat. Zakład energetyczny ma na wydanie warunków przyłączenia 30 dni w przypadku standardowego napięcia nominowanego, jeśli natomiast przekracza ono 1kV, czas oczekiwania może przedłużyć się nawet do 150 dni. Po tym etapie następuje projektowanie i budowa przyłącza z sieci do skrzynki. Kiedy i ten etap zostanie zamknięty przychodzi czas na budowę wewnętrznej linii zasilające od skrzynki do odbiornik i podpisanie umowy.

Jak przebiegają kolejne etapy podłączenia do linii zasilania

Kiedy przyłącze poprowadzone jest do granicy działki, inwestor na własną rękę wykonuje przyłącze do budynku. Przyłącze takie nazywane jest Wewnętrzną Linią Zasilającą, czyli w skrócie WLZ. Na tym etapie prace wykonuje wybrana przez właściciela działki firma. Po wykonaniu przyłącza konieczne jest przygotowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która pozwala na oddanie budynku do użytku. Aby procedura przebiegła poprawnie projekt przyłącza musi być uzgodniony w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Starostwa Powiatowego. Po zakończeniu robót i przeprowadzeniu odbioru technicznego pozostaje jedynie podpisanie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Wiąże się to z montażem licznika elektrycznego.

Obsługa procesu przyłączenia do sieci

Firmą, która zajmuje się kompleksowym przeprowadzeniem procesu przyłączenia do sieci elektrycznej projektowanych i nowych obiektów budowlanych jest firma IT-Energy. W zakres usług firmy wchodzi m.in. przygotowanie koncepcji zasilania, która powstaje po analizie potrzeb energetycznych i uwzględnieniu wymogów klienta, uzyskanie warunków umożliwiających przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Jednak najważniejszymi etapami świadczonej usługi jest projektowanie elektroenergetyczne oraz wykonawstwo energetyczne. Na etap projektowania elektromagnetycznego składa się kompletny projekt, który uwzględnia udogodnienia i pozwolenie na budowę. W skład usług wchodzi również wybór taryfy na dostawę usług dystrybucyjnych, negocjacja umowy oraz odbiór techniczny i rozruch systemu.