mask

Jakie konsekwencje może przynieść niedokompensowanie mocy biernej?

 

Sieć elektroenergetyczna zasila odbiorniki prądu przemiennego mocą czynną, zamienianą na pracę użyteczną (prąd, ciepło, ruch), umożliwiającą działanie odbiorników oraz moc bierną, pulsującą między źródłem energii a odbiornikiem. Moc bierna nie jest zamieniana na pracę użytkową, ale warunkuje ona poprawną ich pracę.

 

Moc bierna, jej rodzaje i kompensacja

Jeżeli moc bierna jest pobierana z sieci to nazywana jest mocną bierną indukcyjną, która wytwarza pole elektromagnetyczne w silnikach, transformatorach czy dławikach. Jeśli moc jest oddawana do sieci, to mowa wtedy o mocy pojemnościowej, przekazywanej przez kondensatory i kable elektroenergetyczne.

 

 

kolorowe kable

Moc bierna, która krąży w sieci jest w 50% pobierana przez odbiorców końcowych energii, a resztę pobierają transformatory w sieciach przemysłowych i rozdzielnych, linie wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia.

Energia bierna powoduje spore straty mocy czynnej i spadki napięć, ogranicza zdolność przesyłową sieci, tym samym pogarszając działanie odbiorników końcowych. Stąd też kompensacja mocy biernej występuje w pobliżu jej zapotrzebowania, aby nie przesyłać jej na duże odległości.

 

Czym grozi niedokompensowanie mocy biernej?

Racjonalne gospodarowanie energią elektryczną obejmuje kontrolowanie poziomu pobieranej mocy biernej przez odbiorców końcowych, wyrażonego we współczynniku mocy tgφ. Zgodnie z prawem współczynnik ten powinien wynosić 0,2 – 0,4. Przy wartościach wyższych niż 0,4 występuje niedokompensowanie, czyli ponadumowny pobór energii. To przekroczenie współczynnika mocy jest równoznaczne z naliczeniem przez operatorów sieci elektroenergetycznej dodatkowych opłat, które mogą stanowić nawet 1/3 comiesięcznego rozliczenia. Opłaty te można zredukować, instalując kondensatory, a więc kompensując moc bierną u odbiorcy.