mask

Kiedy potrzebny staje się wzrost mocy przyłączeniowej?

Kable z kodem binarnymKażdy obiekt (dom, zakład przemysłowy, szkoła czy fabryka) jest przyłączony do sieci energetycznej. Dzięki temu każdego dnia mamy do dyspozycji prąd. Każdy budynek ma zaprojektowaną wielkość mocy przyłączeniowej. Jest to wielkość mocy, na jaką zostało zaprojektowane i wykonane przyłącze do danego obiektu.

Czym jest moc przyłączeniowa?

Moc przyłączeniowa jest to maksymalna wartość mocy, którą możemy pobrać z sieci bez poważnych konsekwencji w postaci uszkodzenia instalacji albo przerwy w poborze prądu. Jest ona dokładnie określona w umowie o przyłączenie. Określa się ją jako maksymalną wartość ze średnich wartości owej mocy w okresie 15 minut. Służy do zaprojektowania przyłącza.

Co się może stać, jeśli przekroczymy wartość mocy przyłączeniowej?

Przekroczenie wartości mocy przyłączeniowej może sprawić, że zadziałają zabezpieczenia zainstalowane w przyłączu. Jeżeli do tego dojdzie, może się okazać, że nie będziemy mogli skorzystać z energii aż do czasu wymiany albo uruchomienia tego zabezpieczenia. Aby uniknąć takich przykrych i komplikujących życie sytuacji, warto jest zastanowić się czy nie potrzebujemy zwiększenia mocy przyłączeniowej.

W jakich sytuacjach potrzebny jest wzrost mocy przyłączeniowej?

Wzrost mocy przyłączeniowej może okazać się niezbędny, jeśli planujemy instalację wielu nowych urządzeń. W gospodarstwie domowym pojawienie się np. nowej kuchenki elektycznej zamias gazowej może spowodować przekroczenie mocy przyłączeniowej. W zakładach produkcyjnych czy fabrykach konieczne może stać się zwiększenie mocy przyłączeniowej, jeśli np. instalujemy nowe maszyny.

Potrzeba wzrostu mocy przyłączeniowej może być także konieczna, jeżeli często zdarza się nam zjawisko wybijania bezpieczników.

W sytuacji, kiedy szykujemy się do zmiany ogrzewania z gazowego na elektryczne potrzebne będzie zwiększenie mocy przyłączeniowej.

Nasza firma realizuje zwiększanie mocy przyłączeniowej oraz jej zmniejszanie. Obsługujemy cały ten proces kompleksowo, tworząc do niego stosowną dokumentację.