mask

Kolizje elektroenergetyczne i ich usuwanie

Trzy kable na słupieCoraz więcej działek przekształca się pod zabudowę, dlatego niejednokrotnie mamy do czynienia z sytuacją, gdzie wznoszona wiele lat wcześniej instalacja energetyczna uniemożliwia zagospodarowanie terenu oraz wpływa na spadek wartości działki i jej niekorzystny wygląd. Ale kolizje elektroenergetyczne dotyczą nie tylko osób prywatnych. Często pojawiają się podczas budowy dróg, wodociągów, kanalizacji czy wznoszeniu obiektów użyteczności publicznej.

Bez względu na sytuację kolizje elektroenergetyczne stanowią poważne ograniczenie dla projektów, dlatego w takich przypadkach konieczna jest przebudowa sieci. Działalnością związaną z usuwaniem kolizji elektroenergetycznych w okolicy Poznania zajmują się wyspecjalizowane firmy energetyczne, które świadczą kompleksowe usługi i na podstawie odpowiedniej dokumentacji projektowej przebudowują zagrażającą inwestycji sieć.

Wymagane dokumenty

Podstawą do usunięcia kolizji elektroenergetycznej jest wniosek o przebudowę składany w firmie energetycznej, która jest właścicielem sieci energetycznej . Po jego złożeniu i pozytywnym rozpatrzeniu otrzymujemy Warunki usunięcia kolizji. Zawierają one szczegóły dotyczące warunków jakie należy spełnić dla usunięcia kolizji. Następnie firma opracowuje dokumentację projektową, która pozwala na wykorzystanie w pełni terenu, przy jednoczesnym zachowaniu funkcjonalności sieci i walorów estetycznych działki. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy z właścicielem sieci na jej przebudowę. Zawiera ona szczegóły dotyczące planowanych prac oraz szacowany koszt danej inwestycji. Po podpisaniu ww. umowy można przystąpić do przebudowy infrastruktury energetycznej zgodnie z obowiązującymi standardami z uwzględnieniem przepisów prawa.

Koszty usuwania kolizji elektroenergetycznych

Koszt usunięcia kolizji może się znacznie różnić w zależności od stopnia skomplikowania prac i pokrywa go w większości przypadków wnioskodawca. Konsekwencją przebudowy sieci elektroenergetycznej może być podniesienie wartości nieruchomości, oraz możliwość oczekiwanego jej zagospodarowania.