mask

Na czym polega doradztwo energetyczne?

Dwie kobiety rozmawiające przy biurkuRosnące koszty energii sprawiają, że kwestie związane z prawidłowym gospodarowaniem zużyciem i zasobami energii stają cię coraz istotniejsze dla każdego przedsiębiorstwa lub instytucji. Dzięki optymalizacji swojej polityki energetycznej różne podmioty mogą oszczędzić znaczną część budżetu przeznaczanego na zakupy prądu, ciepła lub innych paliw. W wielu przypadkach samodzielne szukanie oszczędności może jednak nie zapewniać odpowiedniej efektywności, a często wręcz przeciwnie, w nieco dłuższej perspektywie generuje wzrost ponoszonych wydatków. Do przeprowadzenia odpowiedniej analizy są bowiem niezbędne określone kompetencje i zasoby wiedzy i wykwalifikowanego personelu. Na szczęście każdy zainteresowany podmiot może skorzystać z usługi doradztwa energetycznego. Przyjrzyjmy się bliżej temu, na czym ono polega i co można dzięki niej zyskać.

Optymalizacja zużycia energii

Dzięki profesjonalnemu doradztwu energetycznemu każde przedsiębiorstwo może zoptymalizować swoje zużycie energii. Firmy, które zajmują się taką usługą, są w stanie przeprowadzić kompleksową analizę wszystkich procesów technologicznych prowadzonych przez firmę-zleceniodawcę. Dokonują także przeglądu zużycia energii związanego z działaniami dodatkowymi, np. oświetleniem obiektów, pracą systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz transportowych i sprawdzają, czy nakłady ponoszone na funkcjonowanie przedsiębiorstwa w tych obszarach są adekwatne do uzyskiwanych wyników. Tego rodzaju usługi mogą być wykonane również w przypadku nowo projektowanych zakładów lub ich poszczególnych oddziałów. Wcześniejsze przeprowadzenie dokładnego audytu planowanych rozwiązań technologicznych pozwala na dopasowanie wszystkich instalacji do przyszłych potrzeb oraz takie ich wykonanie, by wszystkie zadania mogły być realizowane bez ograniczenia zdolności wytwórczych, jednak przy maksymalnie zmniejszonym zużyciu energii i najniższych możliwych kosztach.

Poza działaniami dotyczącymi energii elektrycznej istnieje także możliwość ograniczenia zużycia energii pozyskiwanej z innych źródeł. Chodzi to zarówno o ogrzewanie budynku, jak i produkcję ciepła na potrzeby określonych etapów produkcji. Podobna optymalizacja może dotyczyć zużycia gazu, oleju opałowego czy wreszcie paliwa do środków transportowych używanych przez firmę.