mask

Najważniejsze informacje na temat budowy stacji transformatorowej

Słup energetycznyW przypadku wielu przedsiębiorstw budowa zasilania elektroenergetycznego wiąże się z koniecznością stworzenia stacji transformatorowej, która składa się z zespołu urządzeń przeznaczonych do przetwarzania lub/i rozdzielania energii elektrycznej. Proces budowy stacji transformatorowej przebiega kilkuetapowo i wymaga opracowania szczegółowego projektu techniczno-prawnego.

Budowa stacji transformatorowych

Jak już zostało wspomniane, budowa stacji transformatorowych przebiega kilkuetapowo. Przed rozpoczęciem prac niezbędne jest opracowanie szczegółowej dokumentacji techniczno-prawnej, zgodnie z obowiązującym w naszym kraju Prawem Energetycznym. Podczas projektowania oraz realizacji stacji transformatorowej należy uwzględnić m.in.: wytyczne i specyfikację techniczną określoną przez operatora danego systemu, obowiązujących aktów prawnych (rozporządzenia i ustawy), instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, normy przedmiotowych (np. norma PN-E-05114).

W tym przypadku szczególną uwagę należy zwrócić na normę PN-E-05114, która zawiera szczegółowe wymagania związane z instalacją elektroenergetyczną o napięciu więcej niż 1kV prądu przemiennego, z uwzględnieniem przede wszystkim bezpieczeństwa użytkowania i sprawności działania. W przepisach prawnych, które należy uwzględniać na każdym etapie realizacji – od projektu poprzez budowę – wyznaczono rodzaje instalacji, podstawowe wymagania dotyczące urządzeń, doboru poziomu izolacji, środków bezpieczeństwa, budowy instalacji uziemiających, a także przeglądu i niezbędnych badań.

Stacja transformatorowa może być zaprojektowana i wybudowana wyłącznie przez wykwalifikowaną firmę, która posiada nie tylko doświadczoną kadrę pracowników z niezbędnymi uprawnieniami elektrycznymi, ale i fachowy sprzęt.

Każda stacja transformatorowa zawiera szereg urządzeń, w tym przede wszystkim transformator energetyczny oraz rozdzielnice – SN po stronie średniego napięcia i rozdzielnice nN. Dodatkowo znajdują się w niej również inne urządzenia pomocnicze.