mask

Rodzaje stacji transformatorowych

Stacja rozdzielczaStacja transformatorowa SN/nn składa się z zespołu urządzeń, które służą do przetwarzania lub rozdzielania energii elektrycznej. Opisując w wielkim skrócie istotę działania stacji transformatorowych można stwierdzić, że jej zadaniem jest podział energii elektrycznej na różne wartości napięć.

Specyfika stacji transformatorowych

Energia elektryczna produkowana jest w elektrowniach, a następnie przesyłana jest do docelowych odbiorców przez sieci elektroenergetyczne. Ze względu na duże odległości przesyłu dochodzi do strat energii elektrycznej w sieci, a jednocześnie podniesienia napięcia do wartości 400, 220 lub 110 kV (napięcie wysokie WN). W głównych punktach zasilania (określanych w skrócie GPZ) dochodzi do zmniejszania wartości napięcia do poziomu 15kV lub 20kV, dzięki czemu uzyskiwana jest optymalna wartość napięcia określana jako napięcie średnie (SN). I właśnie napięcie na takim poziomie dociera na poszczególnych odbiorców za sprawą stacji transformatorowych SN/nN. Odbiorcami mogą być zarówno podmioty indywidualne, jak i przemysłowe. Wszystkie urządzenia należące do stacji transformatorowej, takie jak transformator energetyczny, rozdzielnice SN i rozdzielnice nN oraz szereg urządzeń pomocniczych, znajdują się najczęściej w specjalnym pomieszczeniu lub wspólnych konstrukcjach wsporczych. W Polsce w stacjach transformatorowych SN/nN najczęściej zmieniane jest napięcie na poziomie 15 kV lub 21kV na niskie 400V(230V). Stacja transformatorowa powstaje podczas budowy zasilania elektroenergetycznego w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych czy na terenach wymagających przyłączenia do sieci zasilania.

Podział stacji transformatorowych

Przede wszystkim wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje stacji transformatorowych:

  • stacje transformatorowe wewnętrzne, czyli zamontowane w pomieszczeniach krytych
  • stacje transformatorowe napowietrzne (słupowe), czyli montowane na słupach elektroenergetycznych pod gołym niebem

Oba te rodzaje stacji mogą należeć do własności działających w naszym kraju zakładów energetycznych, które na danym obszarze są dystrybutorem energii elektrycznej. Istnieją również stacje transformatorowe, które stanowią własność prywatną i wykorzystywane są do zasilania zakładów przemysłowych, usługowych i innych. Posiadanie własnej stacji transformatorowej to dla przedsiębiorstw przede wszystkim znaczna oszczędność.