mask

Zmiana systemu zasilania przy rozbudowie firmy. Przebieg procesu

Zmiana systemu zasilania

Postępy w materiałoznawstwie i elektronice półprzewodnikowej doprowadziły do opracowania nowych materiałów przewodzących prąd o pożądanych właściwościach, takich jak niższy opór elektryczny, wyższa obciążalność prądowa, większa kontrola, mniejsza waga i niższe koszty.

Nadprzewodniki wysokotemperaturowe są zdolne do przenoszenia mocy z dużą wydajnością na duże odległości, co prowadzi do większej wydajności i niezawodności systemu elektrycznego.

 

Magazynowanie energii elektrycznej

Magazynowanie energii w sieci służy do wyrównania obciążenia w połączonym systemie na dużą skalę. Osiąga się to poprzez przesyłanie niedrogich nadwyżek mocy poza szczytem do tymczasowych miejsc składowania; skąd można odzyskać tanią energię, gdy zapotrzebowanie na nią wzrośnie, np. w godzinach szczytu. Eliminuje to potrzebę nadmiernych mocy wytwórczych, a także umożliwia sieci przyswajanie nieciągłych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa.
Nowoczesne systemy magazynowe mogą być montowane na różnych odcinkach przesyłowych i dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznej. Systemy te mogą znacznie zredukować problemy z obciążeniem szczytowym, wyeliminować zakłócenia w jakości zasilania i zwiększyć stabilność sieci.

 

Elektronika mocy

Elektronika mocy wysokiego napięcia jest kluczowym ogniwem między systemami magazynowania energii a siecią energetyczną. Działają jako kluczowy interfejs konwersji mocy, umożliwiając szybkie i precyzyjne przełączanie mocy elektrycznej w celu integracji źródeł asynchronicznych i prądu stałego z siecią prądu przemiennego.
Energoelektronika jest również istotnym elementem w regulatorach przepływu mocy lub elastycznych systemach transmisji prądu przemiennego, które zwiększają poziomy transferu mocy i poprawiają sterowanie systemem elektroenergetycznym.

 

Rozproszone technologie energetyczne

Generacja rozproszona odnosi się do wykorzystania elektrowni o małej skali, zlokalizowanych w pobliżu regionu konsumpcji. Przykładem rozproszonego wytwarzania energii jest niewielki system energii słonecznej zainstalowany na dachu przez właściciela domu.

Przełom w systemach skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej oraz rozproszonej produkcji energii pomaga w zwiększaniu liczby instalacji elektrycznych dla użytkowników mieszkalnych, przemysłowych i komercyjnych. Konsumenci mogą instalować nowoczesne urządzenia, takie jak mikroturbinki, rozproszone turbiny gazowe, silniki tłokowe czy ogniwa paliwowe w celu podniesienia jakości i niezawodności zasilania, przy jednoczesnej kontroli kosztów energii. Oprócz uwzględnienia indywidualnych wymagań dotyczących mocy, nadwyżka mocy generowanej przez te jednostki może być również wprowadzana do sieci.