mask

Audyty efektywności energetycznej

Audyty efektywności energetycznej

Wykonamy każdy audyt efektywności energetycznej – również ten wymagany przez znowelizowaną ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Przeprowadzamy także audyty energetyczne dla przedsiębiorstw.

 

Audyt energetyczny a audyt efektywności energetycznej

Audyt energetyczny jest obowiązkowy dla przedsiębiorstw, które zatrudniają ponad 250 pracowników. Obowiązuje także firmy, które osiągają roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartość w złotych 50 milionów euro oraz – jeśli sumy aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest bardziej ogólny w przeciwieństwie do audytu efektywności energetycznej. Dotyczy on całej gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa. Audyt efektywności energetycznej nie jest obowiązkowy. Dotyczy konkretnego przedsięwzięcia, które ma służyć poprawie efektywności energetycznej. Wymagany jest tylko wówczas gdy firma realizuje przedsięwzięcia w celu poprawienia efektywności energetycznej, za które chce otrzymać białe certyfikaty. Audyty efektywności energetycznej realizujemy dla średnich i mniejszych firm, które chcą mieć pewność, że prowadzą właściwą gospodarkę nośnikami energii. Takim firmom oferujemy doradztwo energetyczne, a w jego zakresie wskazujemy obszary, w których można poprawić efektywność energetyczną i zaoszczędzić. Obniżenie energochłonności przekłada się bezpośrednio na obniżenie kosztów produkcji w wielu przedsiębiorstwach.

 

Białe certyfikaty

Białe certyfikaty to świadectwa efektywności, które potwierdzają zaoszczędzenie określonej ilości energii elektrycznej w wyniku realizacji przedsięwzięcia modernizacyjnego. Certyfikaty przyznawane są na podstawie wniosków składanych w Urzędzie Regulacji Energetyki. Jest to forma dofinansowania ponad oszczędności wynikające z niższej konsumpcji energii.

 

Obszary audytów – katalog kompletny*.

 1. Audyt energetyczny budynków ogrzewanych.
 2. Audyt energetyczny źródeł ciepła do ogrzewania.
 3. Audyt energetyczny systemów klimatyzacji i wentylacji.
 4. Audyt efektywności energetycznej sieci ciepłowniczej.
 5. Audyt energetyczny wykorzystania energii elektrycznej.
 6. Audyt energetyczny wykorzystania gazu ziemnego.
 7. Audyt energetyczny wykorzystania innych paliw (węgla, biomasy, oleju opałowego).
 8. Audyt efektywności energetycznej procesów produkcyjnych.
 9. Audyt energetyczny źródeł ciepła technologicznego (ciepła woda, para technologiczna, gorące powietrze).
 10. Audyt energetyczny gospodarki sprężonym powietrzem (sprężarki, system przesyłania)
 11. Audyt efektywności energetycznej środków transportu firmy.

* w przypadku niewystępowania w firmie któregoś z obszarów, zakres audytu zostanie ograniczony do katalogu obszarów aktywnych. Obszarem działalności naszej firmy jest Wielkopolska, a zwłaszcza takie miejscowości jak: Poznań, Gniezno, Gostyń, Leszno, Opalenica oraz Szamotuły. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu zapoznania się ze szczegółami oferty.