mask

Blog

Słup energetyczny

Najważniejsze informacje na temat budowy stacji transformatorowej

W przypadku wielu przedsiębiorstw budowa zasilania elektroenergetycznego wiąże się z koniecznością stworzenia stacji transformatorowej, która składa się z zespołu urządzeń przeznaczonych do przetwarzania lub/i rozdzielania energii elektrycznej. Proces budowy stacji transformatorowej przebiega kilkuetapowo i wymaga opracowania szczegółowego projektu techniczno-prawnego.

Czytaj więcej

Kobieta z kaskiem na tle słupa energetycznego

Cel przeprowadzania audytu energetycznego

Audyt energetyczny ma na celu skontrolowanie i ocenę zapotrzebowania energetycznego budynku, wiąże się również ze sprawdzeniem sieci energetycznej pod kątem zgodności z normami i obowiązującymi przepisami prawa. Audyt energetyczny powinien być przeprowadzany w każdym obiektach mieszkalnych, np. blokach, a także w przedsiębiorstwach, które zatrudniają ponad 250 pracowników.

Czytaj więcej

Stacja rozdzielcza

Rodzaje stacji transformatorowych

Stacja transformatorowa SN/nn składa się z zespołu urządzeń, które służą do przetwarzania lub rozdzielania energii elektrycznej. Opisując w wielkim skrócie istotę działania stacji transformatorowych można stwierdzić, że jej zadaniem jest podział energii elektrycznej na różne wartości napięć.

Czytaj więcej

Kolorowe kable

Jak przebiega przyłączenie do sieci energetycznej cz. II

Przyłączenie budynku, działki czy ogródka działkowego do sieci energetycznej składa się z kilku istotnych kroków. Dopiero po ich dopełnieniu można cieszyć się prądem na naszej działce. Pierwszym krokiem jest złożenie odpowiedniego wniosku i wniesienie opłat. Zakład energetyczny ma na wydanie warunków przyłączenia 30 dni w przypadku standardowego napięcia nominowanego, jeśli natomiast przekracza ono 1kV, czas …

Czytaj więcej

Po podpisaniu umowy z zakładem energetycznym i wniesieniu stosownej opłaty przychodzi czas na zaprojektowanie przebiegu linii. W tym czasie ustala się którędy ma przebiegać przyłącze oraz, gdzie mają pojawić się złącze, czyli skrzynka – element rozgraniczający własność. Nie ma określonych zasad, co do rozbudowy przyłącza na działce. Warto w tym zakresie poradzić się ekspertów, którzy doradzą najlepsze rozwiązanie. Czas przyłączania sieci to około 30-60 dni na czas budowy oraz ponad 11 miesięcy na okres stały.

Jak przebiega przyłączenie do sieci energetycznej cz. I

Aby rozpocząć budowę konieczne jest podłączenie działki pod przyłącze elektryczne. Oczywiście można również korzystać z agregatu prądotwórczego lub przyłącza tymczasowego. Jednak dużo lepiej dopełnić formalności już na samym początku i przyłączyć się do docelowej sieci elektrycznej. Pierwszym krokiem całej procedury jest złożenie wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci energetycznej. Następnie sporządza się projekt i …

Czytaj więcej

Pracownik w kasku trzymający kable

Czym jest kompensacja mocy biernej

Działanie odbiorników prądu przemiennego polega na pobieraniu z sieci elektromagnetycznej mocy i energii czynnej, a następnie przetworzeniu jej na pracę użyteczną i ciepło strat. Większość odbiorników pobiera z sieci również moc bierną indukcyjną. Moc bierna indukcyjna występuje jedynie w obwodach prądu zmiennego. Przepływa między źródłem a odbiornikiem i nie jest zamieniana na pracę. Jednakże jest …

Czytaj więcej