mask

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Pracownicy firmowi przy stole wśród segregatorówAudyt efektywności energetycznej muszą przeprowadzić wszyscy przedsiębiorcy, z wyjątkiem mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców w rozumieniu Ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Dotyczy on największych przedsiębiorców, którzy w ciągu ostatnich 2 lat obrotowych zatrudniali średniorocznie co najmniej 250 pracowników lub osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro.

O audycie

Audyt efektywności energetycznej ma na celu przeprowadzenie szczegółowych obliczeń, dotyczących poprawy efektywności energetycznej budynku. Przedsiębiorca dzięki niemu dowiaduje się, jak wgląda profil zużycia energii w jego budynkach, instalacjach i urządzeniach i co może zrobić, by oszczędzać więcej energii. Obowiązek przeprowadzania audytu efektywności energetycznej jest narzucony przepisami unijnymi, a dokładnie postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z 25 października 2012 r. Dyrektywa ma na celu zwiększenie efektywności energetycznej o 20% do 2020 r. Cel ten uda się osiągnąć, jeśli wszystkie państwa Unii Europejskiej podejmą solidarnie odpowiednie działania. Audyt efektywności energetycznej jest jednym z nich.

Terminy audytu

Przedsiębiorcy zobowiązani są do przeprowadzenia audytu energetycznego raz na cztery lata. Pierwszy powinien być wykonany do roku od dnia wejścia w życie Ustawy o efektywności energetycznej (czyli do 30 września 2017 r.). O audycie i jego wynikach przedsiębiorca powinien poinformować Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Za brak audytu na przedsiębiorcę może otrzymać karę finansową, wynoszącą nawet 5% przychodu z poprzedniego roku podatkowego. Niewiedza przedsiębiorcy o konieczności zrealizowania audytu energetycznego nie zwalnia go z obowiązku jego przeprowadzenia.