mask

Główne obszary audytów energetycznych

Pracownik liczący adyt energetycznyProces przeprowadzania wnikliwych obliczeń zużycia energii, które pomagają w poprawie wydajności energetycznej to audyt energetyczny. Tę obowiązkową analizę dokonuje się w oparciu o aktualne dane, a to pozwala na uzyskanie informacji o ewentualnych i przyszłych sposobach na jej zaoszczędzenie.

W audycie znajduje się większość niezbędnych danych energetycznych, które dotyczą między innymi budynków (na przykład mieszkalnych), systemów klimatyzacyjnych oraz zakładów przemysłowych. Innym rodzajem jest przeprowadzany przez naszą firmę nieobowiązkowy audyt efektywności energetycznej. Zaleca się go takim firmom, które, aby otrzymać odpowiedni certyfikat – potrzebują wdrożyć bardziej opłacalne i efektywne rozwiązania energetyczne. 

Obszary audytu energetycznego

Audyt energetyczny dotyczy głównie takich obszarów jak:

  • budynki ogrzewane – aby przy jednoczesnym użytkowaniu zapewnić budynkom optymalne wykorzystanie energii niezbędne jest przeprowadzenie audytu. W takich budynkach zużywane jest wiele energii na ogrzewanie i wentylację, dlatego określenie energooszczędności jest kluczowe przy ich termomodernizacji;
  •  
  • systemy klimatyzacji i wentylacji – aby ocenić wydajność energetyczną systemów chłodniczych wykonuje się audyt efektywności energetycznej. Przewiduje takie rozwiązania jak wymianę klimatyzacji, określenie stanu technicznego systemu wentylacyjnego oraz propozycję wydajniejszego rozwiązania;
  •  
  • procesy produkcyjne – w zakładach przemysłowych potrzebna jest analiza wykorzystania energii przez instalacje wewnętrze. Ponadto w trosce o środowisko możliwe jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także rozwiązania, które pozwolą na zmniejszenie zapotrzebowania;
  • sieci ciepłownicze – ten obszar bardzo często przewiduje wiele strat energii,
  •   

a audyt efektywności energetycznej służy ich wypunktowaniu i zapobieganiu.

Kogo dotyczy audyt energetyczny?

Według ustawy z 2016 r. przeprowadzenie audytu energetycznego jest obowiązkowe co 4 lata w dużych przedsiębiorstwach, w których zatrudnione jest więcej niż 250 pracowników. Przegląd jest obowiązkowy również dla tych firm, w których roczny obrót ze sprzedaży przekracza 50 milionów euro lub więcej. Co więcej, właściciel jest zobowiązany do przechowywania danych z audytu przez 5 lat.