mask

Jak zmienić wielkość mocy przyłączeniowej?

prad-w-domuPrzyłącze energetyczne to podstawa. W dzisiejszych czasach nie możemy normalnie funkcjonować bez prądu. Nie da się też bez niego rozpocząć żadnych prac budowlanych dlatego, zanim rozpoczną się pierwsze roboty, musimy uzyskać stosowne pozwolenia i wykonać przyłącze energetyczne. Można oczywiście przeprowadzać prace budowlane, korzystając z agregatu prądotwórczego albo tymczasowego przyłącza, ale najrozsądniejszym rozwiązaniem jest wykonanie docelowego przyłącza energetycznego. We wniosku składanym w najbliższym zakładzie energetycznym musimy zawrzeć informacje o tym, jakie jest nasze przewidywane zapotrzebowanie na moc, jakie będzie nasze szacowane roczne zużycie energii oraz kiedy zamierzamy rozpocząć jej pobieranie. Na podstawie tego wniosku zakład energetyczny ustala optymalną moc przyłączeniową dla danego wnioskodawcy.

 

Czym dokładnie jest moc przyłączeniowa?

Moc przyłączeniowa to moc czynna planowana do pobierania z sieci elektroenergetycznej. Aby precyzyjnie ją oszacować, należy wziąć pod uwagę wszystkie urządzenia elektryczne, które mogą być jednocześnie włączone w danym budynku, a następnie określić ich moc. To maksymalna wartość mocy, jaką będzie można pobierać z sieci energetycznej. Jej wartość wylicza się na podstawie danych zawartych we wniosku składanym w zakładzie energetycznym. Jej wielkość określona jest w umowie o przyłączenie do sieci energetycznej. Dzięki takiej informacji można optymalnie zaprojektować przyłącze. Zatem moc przyłączeniowa to niezwykle istotny parametr, na podstawie którego zostanie zaprojektowane, a następnie wybudowane przyłącze energetyczne do budynku. 

 

Co się stanie, jeżeli przekroczymy moc przyłączeniową zgłoszoną do zakładu energetycznego?

W sytuacji, kiedy przekroczymy ustaloną w umowie o przyłączenie moc przyłączeniową, zadziała zabezpieczenie w przyłączu (tzw. bezpiecznik). Dostawa energii zostanie wstrzymana do czasu wymiany albo uruchomienia bezpiecznika, a my nie będziemy mogli korzystać z żadnego urządzenia zasilanego prądem. Moc przyłączeniowa określa również górne granice zamawianej przez nas mocy umownej – nie może być ona nigdy wyższa niż wielkość mocy przyłączeniowej.

 

Kiedy należy zdecydować się na zmianę wielkości mocy przyłączeniowej?

Jeżeli w domu zachodzą duże zmiany, które mogą mieć wpływ na wielkość pobieranej z sieci energetycznej mocy, należy rozważyć zmianę wielkości mocy przyłączeniowej. Tylko w taki sposób będziemy mogli uniknąć przykrej sytuacji odłączenia nas od sieci i przerw w dostawie prądu z tego wynikających. Zmiana wielkości mocy przyłączeniowej może być niezbędna jeżeli: planujemy instalację nowych urządzeń (np. klimatyzacji czy wymieniamy starą kuchenkę gazową na elektryczną), często zdarzają się nam sytuacje wybijania bezpieczników, zmieniamy ogrzewanie na elektryczne albo w domu zaczyna mieszkać więcej osób niż dotychczas, co bezpośrednio wpływa na większy pobór energii.

 

W jaki sposób można zwiększyć moc przyłączeniową?

Chcąc zwiększyć moc przyłączeniową dla swojego budynku, musimy przejść przez proces przyłączenia do sieci taki sam jak w przypadku podłączania nowego obiektu. Należy więc złożyć u operatora sieci dystrybucyjnej wniosek o zmianę przyłączenia, zaznaczając w nim, że chcemy zmienić moc przyłączeniową. Zakład energetyki pobierze od nas opłatę za przyrost mocy przyłączeniowej. Wszelkie niezbędne często zmiany w instalacji mogą być wykonywane tylko przez pracowników mających do tego odpowiednie przygotowanie poświadczone stosownymi uprawnieniami i świadectwami kwalifikacyjnymi. Niezbędny jest również nowy projekt elektroenergetyczny przygotowany przez uprawnionego projektanta.