mask

Jakie normy powinno spełniać oświetlenie drogowe?

Oświetlenie ulic w znacznym stopniu podnosi komfort użytkowania dróg oraz chodników, a także podnosi poczucie bezpieczeństwa. Odpowiednio zaprojektowane i dopasowane może służyć przez długie lata. Aby dobrze pełniło swoją funkcję, w trakcie jego projektowania i wykonywania, muszą być przestrzegane określane prawem normy.

Kto może wykonać projekt oświetlenia drogowego?

Aby oświetlenie drogowe mogło zostać wykonane, potrzebny jest specjalistyczny projekt, który uwzględni wszystkie niezbędne parametry oraz wymagane normy i  wytyczne. Obecnie projekty oraz realizację tego typu zleceń wykonują firmy zajmujące się kompleksową obsługą energetyczną, w tym projektowaniem sieci elektroenergetycznych i niezbędną dokumentacją. Muszą to być osoby posiadające odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie pozwalające na realizację tychże usług.  Z kolei zlecenie projektu oświetlenia drogowego może zostać złożone przez władze miasta lub gminy, które odpowiadają za stan oświetlenia ulicznego.

oświetlenie drogi

Jakie normy dotyczą ulicznego oświetlenia?

Sieć ulicznego oświetlenia stanowi część technicznej  infrastruktury drogowej, a jej funkcjonowanie powiązane jest z technicznymi potrzebami drogi. Aby było ono funkcjonalne, bezpieczne i zgodne z europejskimi standardami, niezbędne jest  zastosowanie się do następujących norm:

  • PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02
  • PN-EN 13201-2:2016-03
  • PN-EN 13201-3:2016-03
  • PN-EN 13201-4:2016-03
  • PN-EN 13201-5:2016-03

Powyższe normy zawierają wytyczne na temat klas oświetlenia i ich wymagania fotometryczne. Dotyczą także metod obliczeń oraz oprogramowania, których można używać w trakcie projektowania oświetlania. Odnoszą się również do zasady wykonywania pomiarów i omawiają minimalne wartości efektywności energetycznej w nowoczesnych typach oświetlenia.