mask

Modernizacje zasilania farm fotowoltaicznych. Perspektywy i wyzwania

Fotowoltaika służy do pozyskiwania energii ze słońca. To najprostsza forma wytwarzania energii elektrycznej, która do zrealizowania jest niemal wszędzie.

Fotowoltaika w Polsce

Montując panele fotowoltaiczne mamy możliwość wytwarzania energii elektrycznej. Proces ten polega na zjawisku zamiany promieniowania słonecznego w prąd elektryczny. Wygenerowany prąd trafia do inwestora, a następnie zostaje przekształcany w prąd zmienny, którym można zasilać dom. Nadwyżka pozyskanej energii trafia do sieci i może być wykorzystana w późniejszym terminie. Rynek energii słonecznej w Polsce rozwija się dynamicznie, a ilość mocy w systemach fotowoltaicznych ma tendencję wzrostową. Dużo realizowanych inwestycji to przede wszystkim mikroinstalacje fotowoltaiczne. I to one stanowią podstawowe źródła energii odnawialnej.

farma solarna

Perspektywy i wyzwania związane z modernizacją fotowoltaiki    

      Najważniejszą zmianą w sektorze fotowoltaicznym jest zmiana rozliczenia. Dotychczasowe rozwiązania były unikalne w skali światowej. Praktycznie nie było nigdzie równie rentownego systemu dla odbiorów końcowych. Jednakże w dalszym ciągu nie jest możliwe utrzymanie takiego stanu rzeczy, ponieważ wymagałoby to poniesienia olbrzymich kosztów na utrzymanie i modernizację infrastruktury energetycznej. Obecnie montaż paneli fotowoltaicznych będzie wiązał się z koniecznością rozliczenia nadwyżek i deficytów energii na warunkach rynkowych. Zostaje rozdzielony i osobno rozliczany pomiar eksportu i importu energii. Nie sprawi to jednak, że panele słoneczne będą mniej atrakcyjne dla inwestorów. Fotowoltaika będzie nadal opłacalna, stopa zwrotu może się jedynie nieznacznie wydłużyć. Poza tym potrzeby energetyczne zwiększają się w czasie i z pewnością wystąpi konieczność rozbudowy i modernizacji instalacji fotowoltaicznej. Jeżeli zależy nam na poprawie efektywności energetycznej skorzystajmy z doradztwa specjalistów z Firmy IT-Energy.